آدرس:

کیلومتر6 جاده قدیم کرج، نرسیده به خیابان خلیج، پلاک 694