ساخت و تولید انواع زنجیرهای کانوایر

با توجه به کاربرد و نوع موادی که توسط کانوایرها حمل می شود آن ها را با نام هایی دسته بندی می کنند.

زمینی : برای انتقال خودرو یا بسته یا جعبه های بزرگ این نوع از کانوایر را داخل زمین کار می گذارند.

هوایی : برای انتقال بدنه خودرو و قطعات معمولاً در صنعت خودروسازی بکار می روند.

۱۱